4 АПП

151. ПЛК (бағдарланатын логикалық контроллер)

A) бағдарламалы-басқарылатын дискреттік автомат

 

152. Нақты уақыт режимі

A) сыртқы әсерге жүйенің реакция уақыты

 

153. ПЛК жұмыстық циклы

A) басқарушы әсерді өлшейтін бір итерация

 

басқару

 

155. «Автоматтық» және «автоматтандырылған» түсініктерінің айырмашылығы

A) басқару процесінде адамның қатысуы

 

?

төменгі

 

157. Бағдарламалы ПЛК (Soft PLC) дегеніміз не?

A) ПЛК технологиясын ДК іске асыратын бағдарламалы қосымша

 

158. ПЛК-да іске асырылған, дербес компьютер мен бағдарламада жұмыс істейтін стандарттық бағдарламаның негізгі айырмашылығы

A) бағдарлама міндетті түрде жұмыстық циклда орындалады

 

?

берілген әсерге кірістік әсердің реакция уақыты

 

160. Конструктивті түрде ПЛК ажыратылуы

A) модульдік, моноблоктық, бөлінген

 

жақын жүйелеріне жататын жүйе

реле

 

жылдары пайда болды

дік өнеркәсіпте

 

-да кіріс-шығыс арналарының саны

арнадан аз

 

-да кіріс-шығыс арналарының саны

A) 16 арнадан көп

 

-да кіріс-шығыс арналарының саны

A) 100 арнадан асады, 500 арнаға дейін

 

-да кіріс-шығыс арналарының саны

арнадан асады

 

Бір архитектуралы микропроцессорлардың өнімділігі пропорционал

A) тактілі жиілікке

 

168. ПЛК-ның жұмысы кезінде өңделетін айнымалылар саны

жады сыйымдылығы

 

169. Жадының тез әрекетті элементі

A) регистр

 

Процессордың элементарлы командаларының орындалуы үшін арифметикалы-логикалық құрылғымен пайдаланылады

A) регистр

 

Контроллердің жұмыс процесінде көп рет өзгертілетін деректерді сақтауға арналған

ОЗУ

 

тілінен айырмашылығы

A) бағдарламада тізбектің жоқ болуы

 

173. Визуализация МЭК 61131 бағдарламасының кіріктірілген жүйесінің негізгі қызметі

A) бағдарламаның деректері мен басқару объектісінің күйін көрсету

 

174. ПЛК үшін бағдарламаны автоматты түрде жасаудың айырмашылығы

A) бағдарлама жасау кезінде әмбебап тәсілді пайдалану мүмкіндігі

 

175. МЭК стандартындағы SFC тілінің негізгі қызметі

A) алдын-ала бағдарламаусыз жүйе прототипін тез құру

 

қызметі

A) стандарттық SFC жұмыс әдістері мен принциптерін жеңіл меңгеру

 

177. SFC жұмысының қызметі

A) SFC-қадаммен орындалатын жұмысты сипаттау

 

ы нені анықтайды?

берілген әсерге активтік қадамның әсер ету әдісі

 

179. ПЛК жұмыстық циклында SFC диаграммасының тізбектей орындалуы

A) ауысу шарты орындалғанға дейін жұмыс циклында орындалады

 

180. SFC кірістік және шығыстық әсерлері дегеніміз не?

қадамның активация мен дактивация кезінде бір рет орындалатын әсерлер

 

?

қадамның активация/деактивация кезінде орындалады

 

182. SFC диаграммасының қадамын орындалу уақытын қандай әдістермен бақылауға болады?

A) қадамды бақылаудың кіріктірілген механизмін пайдалану

 

моделінің қызметі

A) ашық жүйелердің өзара әсерлесу моделін сипаттау

 

184. OSI моделінің физикалық деңгейінің қызметі

A) тарату арналарының қажеттіліктерін тексеру

185. OSI моделінің арналы деңгейінің қызметі

A) байланыс арналары бойынша деректерді тарату

 

186. OSI моделінің желілік деңгейінің қызметі

A) қабылдаушыға тарату көзінен пакеттерді анықтау

 

187. OSI моделінің транспорттық деңгейінің қызметі

A) талап етілген сенімділікпен хабарламаларды жеткізу

 

моделінің сеанстық деңгейнің қызметі

хабарламалардың берілу кезегін бақылау

 

189. OSI моделінің көрсету деңгейінің қызметі

A) символдарды кодтау тапсырмасын беру

 

моделінің қолданбалы деңгейінің қызметі

файлдарға қолжетімділік үшін хаттамалар жиынтығы

 

түрі

жады

E) стандарттық жады

 

192. Қай ғылым әр түрлі жүйелерде басқару процестерінің жалпы заңдылықтарын қарастырады?

) кибернетика

 

?

басты технологиялық параметрмен басқарылатын құрылғылардың жиынтығы

 

?

қозу бойынша басқару

 

?

бойынша басқару

 

?

лық

 

?

суреттер

 

сы дегеніміз

шығыстық шаманың кірістік шамағы қатынасы

 

?

аның және фазаның тәуелділігі

 

200. Параллель жалғанған буындардың беріліс функциясын алу үшін қандай математикалық операцияны орындау керек?

A) көбейту


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + 6 =